NAJNOVIJE
Vrtićarci na prijemu kod gradonačelnika Penave
U povodu Dječjeg tjedna i Međunarodnog dana djeteta gradonačelnik Ivan Penava te njegovi suradnici susreli su se u gradskoj vijećnici Grada Vukovara s polaznicima Dječjeg vrtića Vukovar I i Dječjeg vrtića Vukovar II. Iako smo naviknuli da su političke teme i tekuća problematika ono što proizlazi iz gradske vijećnice, ovoga puta je bila obasjana iskrenim dječjim smijehom i žamorom, jer su u njoj boravili predškolci iz navedenih vrtića. Gradonačelnik Penava i njegovi suradnici uputili su im dobrodošlicu, a vrtićarci su nestrpljivo čekali da dobiju pokoju riječ te upute pitanja čelniku grada. Prije svega, zaželjeli su još igrala u svojim vrtićima te izrazili i zadovoljstvo izgledom svoga grada. -Ove godine brojimo 35 polaznika dječjih vrtića više te je to trend koji bilježimo nekoliko godina u nizu. Tome zasigurno doprinosi povoljna cijena vrtića koja se nije mijenjala godinama. Cijena vrtića za prvo dijete je 490 kuna, 441 kunu za drugo dijete te za treće i svako slijedeće dijete vrtić je besplatan. Također, i visoki standardi u objektima vrtića u koje godinama ulažemo značajna sredstva, koristeći i sredstva EU fondova, rezultiraju kontinuiranim povećanjem broja upisane djece, ali i zaposlenika vrtića – rekao je Penava. Ravnateljica Dječjeg Vrtića Vukovar I Mirjana Kulić pojasnila je kako im je želja skrenuti pozornost na dječja prava. - Već tradicionalno u Hrvatskoj se prvi tjedan u listopadu obilježava kao dječji tjedan, a u tim danima želja nam je skrenuti pozornost na dječja prava koja su zajamčena Konvencijom o pravima djeteta. Mi odrasli imamo obvezu i dužnost voditi brigu o djeci i naučiti ih njihovim pravima i obvezama, što u vrtiću svaki dan i činimo – istaknula je Kulić dodavši kako će se u okviru Dječjeg tjedna u srijedu na Trgu Republike Hrvatske biti organizirana centralna manifestacija te nastup vukovarske vrtićke djece. Na prijemu je zahvalila i ravnateljica Dječjeg vrtića Vukovar II, Marina Latinović. -Važno je čuti glas djece, a mi smo tu da im u tome pomognemo – zaključila je. Međunarodni tjedan djeteta tradicionalno se održava svake godine u prvom punom tjednu listopada, a njegova svrha je usmjeriti pozornost odraslih na potrebe i prava djeteta, položaj djeteta u zajednici u kojoj živi, raste i razvija se.
(Utorak, 04 Listopad 2022 07:19)
Na godišnjicu pogibije odana počast legendarnom zapovjedniku Petru Kačiću

Članovi Savjeta za branitelje gradonačelnika Grada Vukovara odali su počast polaganjem vijenca i paljenjem svijeće jednom od zapovjednika obrane Sajmišta pukovniku Petru Kačiću kod spomen obilježja na mjestu njegove pogibije.

(Nedjelja, 02 Listopad 2022 12:50)
Legendarni zapovjednici obrane Vukovara Ivo Šoljić i Velimir Đerek Sokol dobili mural na Mitnici

Na Mitnici je sinoć svečano otkriven mural posvećen dvojici poginulih vukovarskih heroja u obrani grada - pukovniku Ivi Šoljiću, zapovjedniku obrane Mitnice i pukovniku Velimiru Đereku-Sokolu, jednom od zapovjednika obrane Sajmišta. Ovaj mural, djelo bogdanovačkoga umjetnika Marija Matkovića, postavljen je preko puta vukovarskoga Vodotornja. Nastao je na inicijativu skupine hrvatskih branitelja iz Imotskoga i Dalmacije predvođenih umirovljenim pukovnikom i 100 postotnim hrvatskim ratnim vojnim invalidom Mirkom Čondićem.

(Nedjelja, 02 Listopad 2022 12:30)
U Đakovu promocija Sedlarovog filma 'Plavi kaputić - 30 godina poslije'

U Đakovu je u organizaciji Udruge veterana 3. gardijske brigade Kune održana promocija filma „Plavi kaputić – 30 godina poslije“ redatelja Jakova Sedlara, o djevojčici Željki Jurić čije je uplakano lice u koloni koja napušta Vukovar 19. studenoga 1991. na snimkama BBC-a obišlo svijet.

(Nedjelja, 02 Listopad 2022 10:02)
U Vukovarsko-srijemskoj županiji do škole putuje gotovo 3700 učenika

Od oko 460.000 učenika osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj, u školske klupe u Vukovarsko-srijemskoj županiji početkom rujna sjelo je njih 16.833, a mnogi od njih, poglavito srednjoškolci, do škole moraju u najbliži grad, radi se o gotovo 3700 učenika. 

(Nedjelja, 02 Listopad 2022 09:44)
Danom ružičaste vrpce ukazuje se na važnost ranog otkrivanja raka dojke

U organizaciji Lige protiv raka Vukovar u našem je gradu obilježen 23.dan ružičaste vrpce. Riječ je o humanitarnoj akciji koja za cilj ima upozoriti na važnost ranog otkrivanja raka dojke. Dan se obilježava u 30 zemalja svijeta, a u Hrvatskoj svake prve subote u listopadu.

(Subota, 01 Listopad 2022 15:12)
U Vukovaru otvoreno 26.športsko natjecanje dragovoljaca i veterana, nastupa 800 branitelja iz cijele Hrvatske

Na trgu Republike Hrvatske u Vukovaru potpredsjednik Vlade RH i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved svečano je otvorio 26.državno športsko natjecanje dragovoljaca i veterana Domovinskoga rata RH Vukovar 2022”.

(Subota, 01 Listopad 2022 13:59)

Potpuni dovršetak radova prve i druge faze uređenja korita rijeke Vuke očekuje se do listopada ove godine

Potpuni dovršetak radova prve i druge faze uređenja korita rijeke Vuke očekuje se do listopada ove godine Foto: Klaudija Boras

Projekt uređenja obaloutvrde rijeke Vuke kapitalni je projekt koji Hrvatske vode izvode u suradnji s Gradom Vukovarom. Koja se faza od ukupno sedam trenutno dovršava, doznajemo od Maria Spajića, vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, zamjenika direktora Hrvatskih voda.

Uređenje rijeke Vuke i obalnog pojasa na području grada Vukovara uključuje dvije cjeline koje se odnose na 6 podionica Vuke od ušća u Dunav do Bobotskog kanala te zahvat vodnogospodarskog uređenja rijeke Vuke – izgradnja obaloutvrde gradskog tipa, odnosno uređenje dionice Vuke uzvodno od cestovnog mosta, pojasnio je Spajić.

- Rijeka Vuka na dionici kroz grad Vukovar od ušća u Dunav do ušća Bobotskog kanala u sadašnjem stanju ne zadovoljava uvjete vodnogospodarskog uređenja rijeke Vuke na području grada Vukovara. Stanje uređenosti rijeke Vuke ne odgovara hidrotehničkim, urbanističkim, ekološkim i krajobraznim kriterijima na području grada Vukovara. Vodostaji rijeke Vuke tijekom ljetnog razdoblja uobičajeno se nalaze u domeni malih voda, odnosno učestale su pojave malog ili gotovo nikakvog dotoka, što uzrokuje loše stanje voda na području grada Vukovara – ističe.

Ovim projektom uređenja rijeke Vuke i obalnog pojasa trajno će se izgraditi sustav obrane od poplava i ujedno omogućiti upravljanje vodnim režimom rijeke Vuke, kako za malovodnih, tako i za velikovodnih perioda rijeke Dunav na području grada Vukovara.

- Gravitirajuće područje uz rijeku Vuku duž cijelog poteza zahvata bit će u potpunosti uređeno urbanim sadržajima koje će uz krajobrazno uređenje stanovnicima grada Vukovara u budućnosti omogućiti korištenje predmetnog prostora na nov i kvalitetniji način – pojasnio je.

Uređenje rijeke Vuke i obalnog pojasa na području grada Vukovara uključuje dvije cjeline koje se odnose na:
- 6 podionica Vuke od ušća u Dunav do Bobotskog kanala (rkm 0+000 do 3+640),
- zahvat vodnogospodarskog uređenja rijeke Vuke – izgradnja obaloutvrde gradskog tipa od rkm 0+400 do 1+400, odnosno uređenje dionice Vuke uzvodno od cestovnog mosta.

Uređenje rijeke Vuke i obalnog pojasa na području grada Vukovara od ušća u Dunav do Bobotskog kanala (rkm 0+000 do 3+640) sadrži 6 zasebnih faza: izgradnju gumene pregrade nizvodno od pješačkog mosta na rkm 0+180 (I faza), uređenje obale i korita rijeke Vuke od rkm 0+000 do rkm 0+400 (II faza), izgradnju spojnog kanala s propustom između rijeke Vuke i Radine Bare na rkm 3+027 (III faza), izgradnju spojnog kanala s propustom između rijeke Vuke i Stare Vuke na rkm 1+931 (IV faza), rekonstrukciju obalnog pojasa na lijevoj obali rijeke Vuke od rkm 2+885 do rkm 3+420 (V faza) i rekonstrukciju obalnog pojasa na lijevoj obali rijeke Vuke od rkm 1+393 do rkm 1+897 (VI faza).

Ukupna vrijednost radova za cjelokupno uređenje rijeke Vuke i obalnog pojasa na području grada Vukovara iznosi 45.301.134,13 kn bez PDV-a (cca. 57 mil kn s PDV).

Podsjetio je kako se projekt provodi od 2018. godine, kada su započeti radovi na izgradnji I i II faze uređenja rijeke Vuke ukupne vrijednosti radova od 12.749.624,24 kn bez PDV-a s rokom dovršetka do kraja 2022. godine.

- Od posebne važnosti je izgradnja gumene pregrade u rkm 0+180 čijom izgradnjom se uspostavlja upravljivost vodnog režima rijeke Vuke na području grada Vukovara - izgradnjom pregrade osigurava se podizanje vodnog lica u koritu rijeke Vuke te poboljšava vodnost Radine bare, starog korita rijeke Vuke te osigurava plavljenje područja Dudik koje predstavlja značajno mrjestilište.

U slučaju porasta vodostaja Dunava iznad kote krune gumene pregrade, predviđeno je da se gumena pregrada ispušta, čime se ostvaruje izmjena vode, tj. dotok vode iz Dunava u Vuku. Gumenu pregradu moguće je ispuštati i u drugim situacijama, kada se za tim ukaže potreba – naglašava.

Dodao je i kako je do današnjeg dana realizirano ukupno 80% radova I i II faze uređenja rijeke Vuke koji se odnose na gotovo dovršenu obaloutvrdu na obje obale Vuke duž poteza od 400 metara od ušća do cestovnog mosta, a u visokoj fazi gotovosti su i radovi na izgradnji gumene pregrade gdje je još preostalo izvođenje kontrolnog okna za smještaj elektro i strojarske opreme za manipulaciju (punjenje i pražnjenje) već postavljene gumene pregrade. Potpuni dovršetak radova prve i druge faze uređenja korita rijeke Vuke, kako kaže, očekuje se do listopada ove godine.

- Usporedno s radovima I i II faze uređenja korita rijeke Vuke, od 2019. godine traju radovi VI faze vodnogospodarskog uređenja rijeke Vuke u Vukovaru koji se odnose na rekonstrukcija obalnog pojasa na lijevoj obali rijeke Vuke od rkm 1+393 do rkm 1+897 i čija ukupna vrijednost investicije koji financiraju Hrvatske vode iznosi 6.197.797,24 kn bez PDV-a. Do današnjeg dana izvedeno je radova u visini od 75% od ukupno predviđenih radova, koji su obuhvatili izgradnju pješčanog nasipa i probijanje zemljanog nasipa bivše željezničke pruge s ciljem spajanja novog nasipa na postojeći pješački koridor uz rijeku Vuku u Vukovaru. Tijekom posljednjih godinu dana radovi se nisu odvijali jer je sukladno projektnoj dokumentaciji po dovršetku izrade nasipa za nastavak radova potreban vremenski odmak od približno 12 mjeseci u cilju konsolidacije terena ispod nasipa. S nastavkom radova se planira započeti tijekom ovog mjeseca koji obuhvaćaju uređenje krune nasipa, a dovršetak cijele VI faze uređenja rijeke Vuke u Vukovaru planira se u ljeto iduće godine – najavio je Spajić.

Rekao je i kako su Hrvatske vode za preostale faze putem prijave projekta Europskoj uniji u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osigurale financiranje projekta EU sredstvima u 100%-tnom iznosu u visini investicije od 26.353.712,65 kn bez PDV-a (33 mil kn s PDV).

Hrvatske vode su za predmetne radove krajem srpnja uspješno provele postupak javne nabave i odabir izvođača radova, te se očekuje skori početak radova na preostalim fazama projekta uređenja rijeke Vuke u Vukovaru.

Pročitano 171 puta
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Objavljeno u Vijesti dana

FACEBOOK KOMENTARI

Poveži se s nama

Poveži se s nama

Iz naših foto galerija