ON AIR . . . . . .

Aktualni sat u sjenci "menadžerskih ugovora"

Aktualni sat u sjenci "menadžerskih ugovora" Foto: R. Rac

Aktualni sat sjednice vukovarskog  Gradskog vijeća, uz nezaobilazna pitanja vijećnika o aktualnoj problematici grada na Dunavu, protekao je uz temu menadžerskih ugovora direktora gradskih tvrtki. Temu je inicirao vijećnik oporbenoga Živoga zida Pavo Josić, koji je direktore gradskih tvrtki okvalificirao kao osobe koje su na svoje funkcije postavljeni po političkom ključu, dodajući  kako nemaju nikakvu odgovornost, a uz plaću uživaju i kako je rekao "enormne bonuse".

Vijećnik Srđan Kolar (SDSS) je rekao kako u Ukrajinskoj ulici postoje opasne krivine na kojima nema zaštitne ograde, a već su se nekoliko puta na navedenome mjestu događale prometne nesreće. Zamjenik gradonačelnika Grada Vukovara Marijan Pavliček odgovorio je da će se postaviti zaštitna ograda. Vijećnik je također dao i prijedlog gradonačelniku vezan uz radove na Priljevu, a riječ je o mogućem alternativnom prometnom smjeru koji podrazumijeva cestu koja povezuje gradska naselja Budžak i Lužac te je iznio kako bi se u tu svrhu postojeća šljunčana cesta trebala asfaltirati. Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Dražen Čulig objasnio je kako se spomenuta cesta nalazi u programu koji je kandidiran prema Vladi RH te se da njezina izgradnja počinje iduće godine, a također, na isti način bi se povezala i gradske četvrti Mitnica i Sajmište.

Vijećnica Vesna Vujić (SDSS) upitala je gradonačelnika poduzima li Grad Vukovar ikakve korake u vezi izgradnje potpornih zidova koji su velika problematika našega grada.
Gradonačelnik Ivan Penava rekao je kako su potporni zidovi kronični i akutni problem te da su radovi na istima iznimno skupi, a njihova sanacija ili izgradnja bi koštala oko 150 milijuna kuna. Također, pojasnio je kako je teško pronaći opciju za sufinanciranje jer gotovo da ne postoji financijska komponenta na državnoj razini preko koje bi se ostvarilo sufinanciranje njihove izgradnje. Kao mogućnost financiranja gradonačelnik je naveo norveški financijski mehanizam, a u međuvremenu se potporni zidovi saniraju u okviru mogućnosti proračunskih sredstava Grada Vukovara.

Vijećnika Aleksandra Pribičevića (SDSS) zanimalo je postoji li mogućnost za obnovu i rekonstrukciju fasada u središtu grada s obzirom da su brojna pročelja pod zaštitom konzervatora što jako poskupljuje cijenu sanacije te može li Grad Vukovar vlasnicima takvih nekretnina u tome ikako pomoći. Gradonačelnik Penava rekao je kako je ova problematika poznata, no Ministarstvo kulture nema u planu obnavljati navedena pročelja u Vukovaru. Izneseni prijedlog da se Gradska uprava uključi u rješavanje ovoga pitanja smatra dobrim i konkretnim te da će resorni odjel razmotriti mogućnost sufinanciranja od strane Grada Vukovara.

Vijećnik Borislav Nikolić (DSS) upitao je organizira li Grad Vukovar i ove godine ljetovanje na moru za djecu Vukovara te prema kojim kriterijima će provoditi selekciju i jesu li osigurana sredstva za ovu namjenu. Pročelnica Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Marina Sekulić je rekla kako je u tijeku realizacija krstarenja za djecu, a u pripremi je i poziv za ljetovanje djece u Velom Lošinju i Crikvenici prema kojem će biti određeni kriteriji, a izbjeći će se čekanje u redovima za prijavu. Također, Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Vukovara organizira ljetovanje vukovarske djece u Korčuli, Vrsi kod Zadra i Kaštelama.

Vijećnik Predrag Mišić (HKS) upitao je hoće li biti  sanirana šetnica uz Dunav koja je oštećena uslijed izvođenja radova na Otoku športova. Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Dražen Čulig rekao je kako su se Hrvatske vode obvezale na sanaciju šetnice nakon završetka spomenutih radova.

Vijećnika Filipa Sušca (HKS) zanimalo je koliki je interes poduzetnika i poljoprivrednika za poticajne mjere koje im nudi Grad Vukovar te koliko je novca do sada utrošeno u tu svrhu.  Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju Marijana Grubišić kazala je kako je do sada za mjere namijenjene poduzetnicima pristiglo nešto više od 120 prijava u što je utrošeno nešto više od 2,5 milijuna kuna, a što se tiče poziva za poljoprivredu stiglo je otprilike 50 prijava za što je utrošeno oko pola milijuna kuna. Vijećnik Sušac u ime kluba vijećnika HKS-a upitao je koliko je obitelji iskoristilo mjeru sufinanciranja režija obiteljima s troje i više djece do 15 godina starosti koju Grad Vukovar provodi od ove godine. Zamjenik gradonačelnika Marijan Pavliček je rekao kako navedenu mjeru koristi 120 obitelji za što je u gradskom proračunu osigurano milijun kuna.

02 VIJECNICI

Vijećnik Domagoj Bilić (HDZ) pitao je kada će se krenuti u prenamjenu Radničkog doma u Borovu naselju. Gradonačelnik Ivan Penava je rekao kako je partner na tom projektu Veleučilište Lavoslav Ružička te da je projekt dio Intervencijskog plana Grada Vukovara, vrijedan 30 milijuna kuna. Gradonačelnik je također istaknuo kako se u raniju realizaciju nije krenulo iz razloga što objekt nije bio u vlasništvu Grada. Započela je faza planiranja projektiranja i ovih dana će biti predana projektna dokumentacija te se očekuje kako bi kompletnu projektnu dokumentaciju imali do kraja ove ili početak iduće godine, nakon čega će se ići u raspisivanje natječaja za izvođača radova koji bi mogao biti poznat do kraja 2019. ili početka 2020. godine.

Vijećnik Igor Naletilić (HDZ) rekao je kako je Trg Republike Hrvatske u središtu grada nefunkcionalan jer je lokacijski odvojen od većine događanja te upitao postoji li ideja kako to promijeniti. Gradonačelnik Penava je rekao kako je taj problem detektiran. Zbog okupljanja ljudi i zadržavanja ljudi u samom središtu grada bilo bi dobro da na trgu postoje ugostiteljski sadržaji, sadržaji za djecu, zelenilo kako bi se njegova funkcija ispunila jer sada svoju svrhu ispunjava jedino u zimskim mjesecima kada je na trgu smješteno gradsko klizalište. Napomenuo je kako bi postojeći trg trebalo reprojektirati i time ga učiniti funkcionalnim.

Vijećnica Ivana Radoš (HDZ) rekla je kako Grad Vukovar provodi anketu među stanovnicima Ulice Petra  Preradovića o tome žele li da sanacija ceste u navedenoj ulici bude napravljena kakva je bila i do sada ili žele asfalt te je zanima ishod ankete. Gradonačelnik Penava odgovorio je kako je na inicijativu  Grada Vukovara provedena anketa sa stanarima ove ulice. Rekao je da ulica ima starinski izgled i ne bi željeli izgubiti tu vizuru, ali smatra kako građani trebaju odlučiti kakvu bi prometnicu željeli imati. Rezultati ankete još nisu konačni, no kada podaci budu poznati, biti će plasirani u medije. 

Vijećnik Goran Bošnjak (SDP) upitao je kolika je ukupna cijena projekta pročistača otpadnih voda u Sotinu o čemu je bilo riječi i na javnoj tribini koju je Grad Vukovar održao u tom prigradskom naselju. Direktor gradske tvrtke Vodovod grada Vukovara Dario Tišov rekao je kako navedeni projekt Hrvatske vode financiraju u iznosu od 80 posto, a ostalih 20 posto sufinancira Grad Vukovar. Ukupna cijena  uređaja za pročišćavanje je 4,6 milijuna kuna, dok infrastrukturni radovi iznose oko 10 milijuna kuna. Točan iznos direktor Tišov će vijećniku Bošnjaku dostaviti pisanim putem.

Vijećnik Darko Buljan (SDP) rekao je kako mu se obratio sin majke koja je u Domu za stare i nemoćne, a u posjedu je dvije nekretnine te je pokušala odjaviti odvoz smeća s adresa na obje nekretnine, no u gradskoj tvrtki Komunalac d.o.o. joj je rečeno da isto može napraviti samo za jednu nekretninu koju posjeduje dok za drugu mora plaćati paušal te je stoga molio pojašnjenje.  Direktor Komunalaca Igor Štrangarević pojasnio je kako svi vlasnici nekretnina u RH moraju plaćati paušalni dio, a Grad Vukovar je izašao u susret svojim sugrađanima i omogući im plaćanje paušala za samo jednu nekretninu ukoliko vlasnik ima više nekretnina na svome imenu.

Vijećnik Pavao Josić (Živi zid) konstatirao je kako je ova stranka razotkrila postojanje menadžerskih ugovora u gradskim tvrtkama Vodovod grada Vukovara, Tehnostan i Komunalac. Zanimalo ga je postoje li u Vukovarskoj gospodarskoj zoni menadžerski ugovori ili ne? Direktore gradskih tvrtki okvalificirao je kao osobe koje su na svoje funkcije postavljeni po političkom ključu, a kako je rekao, nemaju nikakvu odgovornost, te uz plaću uživaju i "enormne bonuse". Gradonačelnik Penava je Josiću rekao da ponovno pokušava javnosti zamagliti oči o enormnim iznosima i bonusima. Zamolio ga je da demistificira što  su to "enormni bonusi" koje imaju direktori gradskih tvrtki.

03 JOSIC
Josić je odgovorio da su direktori gradskih tvrtki osobe koje su postavljene po političkom ključu, da upravljaju tvrtkama bez ikakve odgovornosti, dodao je kako javne tvrtki ne mogu doći do stečaja jer uvijek mogu računati na pomoć države. Istaknuo je kako se direktori igraju poduzetnika i da su najveća konkurencija zdravom razvoju tržišta. Rekao je kako javne tvrtke stvaraju neravnotežu jer pretjerano naplaćuju svoje usluge i zbog njih drugi poduzetnici ne mogu normalno poslovati.  
- Direktori imaju pravo dobiti plaću, ali šest mjesečnih ili godišnjih bruto plaća za isplatu otpremnine to je nehumano. Dokažite mi da to nije tako i ja ću se objesiti - poručio je Josić.
Penava mu je odgovorio kako nema potrebe da se objesi, a potom je vijećnika podsjetio kako je bivšu direktoricu Vodovoda grada Vukovara branio upravo vijećnik Josić, u trenutku dok je Penava pokušavao iznaći rješenje za jedini duboko amoralni direktoričin ugovor kojega je zatekao.
- Dok sam pokušavao riješit taj problem s pravne strane, vi ste putem društvenih mreža branili direktoricu i obrušili se na mene. Prikazivali ste me kriminalnom organizacijom i rekli da pokušavam za 5 milijuna kuna izreketariti direktoricu. Mene koji sam taj ugovor prvi smatrao nemoralnim - zaključio je Penava.

04 PENAVA
S druge strane kao dobar primjer Penava je naglasio slučajeve bivšeg i sadašnjeg direktora Vodovoda grada Vukovara Gorana Martinovića i Daria Tišova, koji su se prilikom prelaska na nova radna mjesta odrekli prava na isplatu otpremnine u iznosu od šest mjesečnih bruto plaća, što dovoljno govori o njihovoj moralnosti i odnosu prema bivšim poslodavcima.
Gradonačelnik je potom stao u obranu direktora gradskih tvrtki, demantirajući Josićeve navode, pojašnjavajući kako jer riječ o časnim i odgovornim ljudima koji brinu za tvrtke na čijem su čelu. - Govoriti da direktori gradskih tvrtki nisu odgovorni je neznanje ili vaša manipulacija. Uz to reći da ne mogu otići u stečaj to je potpuna insinuacija - rekao je Penava dodajući kako svaki od njih radi u najboljem interesu za svoju tvrtku, te da bi bilo lijepo kada bi im se vijećnik Josić ispričao zbog prozivki. Zbog ovoga je gradonačelnik dobio spontani pljesak dijela vijećnika i direktora gradskih tvrtki koji su nazočili aktualnom satu.

Vijećnicu Mirjanu Semenić Rutko (BM365) zanimalo je u kojoj je fazi donošenje zakona o proglašavanju Vukovara mjestom posebnoga pijeteta o čemu je svojevremeno bilo govora na sjednici Vlade RH, a na kojoj je također i rečeno kako su osigurana sredstva za izgradnju marine u Vukovaru. Odgovarajući na prvi dio upita, gradonačelnik Penava je objasnio kako je u donošenje odluke uključeno 10-ak resora, a radna skupina koja radi na tome do sada se sastajala više puta. Izrazio je bojazan da taj zakon ne bi pokrio sva područja koja bi trebao te je izrazio očekivanje kako bi donošenje zakona trebalo biti tijekom ove godine, no još je jednom podsjetio da nije siguran hoćemo li dobiti ono što bi ispunilo sva naša očekivanja jer je riječ o kompleksnoj i emotivnoj materiji.
- Ne bih volio da dobijemo zakon koji će se tako zvati, a suštinski neće riješiti brojna pitanja - odgovorio je Penava. Kada je riječ o izgradnji marine, rekao je kako je javna nabava raspisana prošle godine ali je propala i započeo je novi postupak te se sada očekuje odobrenje resornoga ministra kako se podatak objavio te se započelo s realizacijom. Kako je rekao, nova marina i nova lučica trebale bi biti gotove kroz pet godina.

Vijećnicu Renatu Kovačić (HDZ) zanimalo je može li Grad Vukovar sanirati pješačku stazu koja vodi od OŠ S. Glavaševića prema zgradi nekadašnjeg Kina Borovo i Radničkom domu. Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Dražen Čulig rekao je kako je upoznat s lošim stanjem navedene pješačke staze. Rekao je kako se ona do sad učestalo krpala, no kako kaže ista bi već ove godine mogla biti trajno sanirana.

Vijećnik Sava Manojlović (HDZ) upitao je što projekt nadogradnje i elektrifikacije željezničke pruge Vinkovci – Vukovar konkretno znači za naš grad. Pročelnik Čulig je odgovorio kako će realizacijom ovoga projekta prometna komunikacija između Vukovara i Vinkovaca biti puno bolja i brža, a samim time i željeznička komunikacija na relaciji Vukovar - Zagreb.

Vijećnicu Kristinu Ozdanovac (HDZ) zanimalo je postoji li mogućnost da se na Trgu hrvatskih branitelja u Vukovaru postavi konveksno prometno ogledalo koje je uklonjeno za vrijeme radova na sanaciji ove lokacije. Pročelnik Čulig je rekao kako je točno da je ogledalo maknuto, te je rekao kako će uskoro biti postavljeno na staru lokaciju.

Vijećnik David Vlajčić (HDZ) upitao je kada bi trebali započeti radovi na Gradskom stadionu u Vukovaru, te što će oni sve podrazumijevati. Gradonačelnik Penava je pojasnio kako je ovaj projekt također dio Intervencijskog plana Grada Vukovara, ali je dogovoreno i sufinanciranje od strane međunarodnih sportskih tijela i samoga Grada. Rekao je da se raspisivanje javne nabave očekuje kroz dva tjedna. Objasnio je kako projekt obuhvaća dvije faze. Prva faza je rušenje postojećeg zida koji omeđuje nogometno igralište i postavljanje tartan staze. Nakon toga slijedi druga faza koja predviđa rušenje ograde oko stadiona i postavljanje transparentne ograde i rasvjete. Rekao je da kada radovi budu završni, primarno bio bi to atletski stadion s nogometnim igralištem u sredini. Također, naglasio je kako je u planu i rušenje postojećih tribina te postavljanje montažnih tribina poput onih koje su bile postavljene za vrijeme održavanja Svečane Sinjske alke u Vukovar kao i izgradnja svlačionica, pratećih prostorija i ugostiteljskog objekta u sklopu samoga stadiona. Paralelno uz sanaciju Gradskog stadiona u Vukovaru, išlo bi se i u rješavanje problema parkirališnih mjesta u tom dijelu grada pa će se tako duž stadiona u Ulici 204. vukovarske brigade te uz bočnu stranu stadiona izgraditi nova parkirališna mjesta.

Pročitano 335 puta
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Objavljeno u Vijesti

FACEBOOK KOMENTARI

Poveži se s nama

Iz naših foto galerija