ON AIR . . . . . .

Smanjen gradski proračun

2. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara Foto: Vedran Vuleta

Sjednica je započela usvajanjem Dnevnog reda s kojega je oporbeni vijećnik SDP-a Darko Buljan predložio da se izostavi Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. sjećanja do 30. lipnja jer gradonačelnik Ivan Penava nije bio prisutan na sjednici. No, njegov prijedlog nije usvojen jer je dobio samo 6 glasova za. Navedeno izvješće o kojem se odluka ne donosi iznio je zamjenik gradonačelnika Marijan Pavliček.

- S izvješćem, odnosno s radom Gradske uprave možemo biti zadovoljni. Kao što sam rekao u samom izlaganju ove smo godine 4 milijuna kuna utrošili na poticajne mjere u obrtništvu, a taj se iznos u odnosu na prethodnu godinu povećao za milijun kuna. Otvoren je javni poziv za poticajne mjere u poljoprivredi. To je učinjeno tek u lipnju zbog toga što se čekalo odobrenje Ministarstva poljoprivrede da ne bi došlo do dupliranja mjera. Pored toga nastavilo se sufinancirati podizanje energetske učinkovitosti višestambenih zgrada. Što se toga tiče mislim da smo jedinstven grad u RH, jer pored Fonda za zaštitu okoliša koji sufinancira radove s 60 posto mi ih kao grad sufinanciramo s 20, tako da sustanarima preostaje samo 20 posto – rekao je Pavliček.

U izvješću se osvrnuo i na brojna kulturna događanja koja su održana ove godine, među kojima svakako valja istaknuti Svečanu sinjsku alku i Susret hrvatske katoličke mladeži.

- Svečana sinjska alka bila je prvorazredni spektakl. Privukla je u grad na desetke tisuća gledatelja gdje su indirektno puno koristi od toga imali ugostitelji, a sva prenoćišta su bila popunjena. Grad je za vrijeme spomenutih događanja stvarno živnuo i vjerujem da ćemo tako nastaviti u budućem razdoblju – poručuje Pavliček.

Među 10 donesenih odluka svakako valja izdvojiti da je s 20 glasova za i 2 protiv donesena Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna grada Vukovara koji je ovom odlukom smanjen s 344 milijuna kuna na 251 milijun kuna.

- U rebalans proračuna idemo prvenstveno zbog uvrštenja vlastitog pogona, odnosno gradske tržnice  u proračun Grada Vukovara. Tržnica je pred otvaranjem i kako bi smo mogli funkcionirati ona mora biti uvrštena u proračun. Kada već radimo rebalans proračuna zbog tržnice usput smo sveli na nulu one pozicije za koje znamo da neće biti realizirane ove godine  - pojasnila je pročelnica Upravnog odjela za financije i nabavu Vlasta Šibalić.

2. sjdnica gradksog vijeća1

Na sjednici je jednoglasno usvojena odluka o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Vukovarska gospodarska zona koji je povećan za milijun i 200 tisuća kuna.

- Nakon što smo dobili odluku Visokog trgovačkog suda RH gdje je presuda išla u korist M SAN-a moramo platiti sudske troškove u iznosu milijun i 70 tisuća kuna. Stoga je uprava Vukovarske gospodarske zone predložila osnivaču Gradu Vukovaru povećanje temeljnog kapitala iz kojeg bi se platili troškovi. Nakon presude smo uputili reviziju Vrhovnom sudu RH gdje smo obrazložili, odnosno demantirali sve ono zbog čega su oni donijeli ovakvu odluku – objasnila je Marijana Grubišić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju.

U ostalom dijelu sjednice većinom glasova doneseno je Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar u koje su imenovani Zdenka Buljan, Josip Prpa i Anita Rapan Papeša. Oporbeni vijećnici DSS-a i SDSS-a uputili su kako kažu dobronamjeran prijedlog da ubuduće u upravna vijeća bude imenovan barem jedan član manjinske zajednice.

Većinom glasova 21 za i 1 protiv Javna ustanova Sportski objekti Vukovar postala je ustanova od posebnog interesa za Grad Vukovar. Jednoglasno je usvojena Odluka o sklapanju Memoranduma o razumijevanju i uspostavi partnerstva između Grada Vukovara i Grada Partizanske iz Republike Slovačke, koji bi gradu Vukovaru i njegovim građanima mogao kako je na sjednici istaknuto, donijeti boljitak u gospodarskom, turističkom i kulturnom pogledu.

Svakako valja istaknuti da je na sjednici razmotreno Izvješće o obavljenoj reviziji Državnog ureda za reviziju za 2016. za Grad Vukovar koje je po prvi puta u 21 godini bezuvjetno, odnosno Državni ured za reviziju dao je bezuvjetni nalaz o poslovanju Grada Vukovara u 2016. godini. prema kojemu u poslovanju Grada Vukovara, tj. Gradske uprave nema nikakvih nepravilnosti.

- Jako sam zadovoljan s kolegicama i kolegama vijećnicima. Većina vijećnika osim nekih nesuvislih, dala dobre prijedloge i komentare za rad Gradske uprave. Svako se na demokratskoj osnovi osvrnuo na pojedine točke što treba podržati. Naravno interes je da omogućimo brz i kvalitetan rad Gradske uprave – izjavio je upitan da prokomentira održanu sjednicu predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara Tomislav Šota. 

Pročitano 761 puta
Ocijeni sadržaj
(2 glasova)
Objavljeno u Vijesti

FACEBOOK KOMENTARI

Poveži se s nama

Iz naših foto galerija